Perlit Filtru

PERLIT FILTRANT. Folosit pe larg in industria alimentatiei si constructii.